Pàgina d'inici > Cuba > Viure a Cuba

Viure a Cuba

30 Abril 2010

Cert és que no es tria el lloc on es neix, però quan succeeix, a poc a poc es van aferrant als patrons i cànons establerts per la societat. Pertanyo a una generació que viu sota la inmensa obra revolucionària. Del capitalisme tinc referència mitjançant la Història, les vivències de personatges a la Cuba d’abans del 1959 i les informacions que per diversos mitjans s’hi publiquen.

No crec pertànyer a un poble perfecte, ni aspire visualitzar-lo en aquest món, però ací sóc part d’un constant canvi darrere d’una millor qualitat de vida. El meu president no es corromp, les operacions de ma mare, complexes per cert, només van costar una encaixada de mans al cirurgià i el seu equip, formats tots en aquest període que una minoria intenta desnonar.

Viure a Cuba és una mena de privilegi, més encara, quan moltíssims obrers es desllomen en treballs insegurs, plurals; no és que estiguem exempts de problemes, sí, els tenim, sabem quins són i el més important és la transformació dels seus efectes nocius que es contraposen als interessos generals dels habitants d’aquest arxipèlag.

Avui al barri es parla de nominació, de virtuts, capacitats, mèrits entre veïns; ocupen fils conductors l’agricultura urbana i suburbana, la substitució d’importacions, produccions de llet, carn, reorganització de la força laboral, economia, construcció d’habitatges, temes diversos que troben escenaris de discussió sempre sobre la base del respecte mutu. Els cubans i les cubanes polemitzen més per aquests dies, de Beisbol i si la Novena de Industriales és realment l’equip insigne de la pilota al pais, que de la mort del pres comú Orlando Zapata Tamayo; no es tracta d’insensibilitat, més aviat és sentit comú, tothom sabem que en matèria de salut amb la major de les Antilles no es juga.

Si em va tocar néixer en aquest país, seria més honest contribuir al seu desenvolupament, continuar anomenant  germà a qualsevol dels meus conterranis, defensar un procés que es forma amb principis ètics.

Carlos René Delgado a Kaos
Traducció Ullsclucs.

Anuncis
Categories:Cuba
%d bloggers like this: